Vereniging

Welkom op de website van de Weesper Zwem & Waterpolo Club Triton, kortweg Triton. Triton is opgericht in 1908 en vervult al jaren een centrale rol in de Gooi- en Vechtstreek voor wat betreft de zwemsport:

  • We hebben ongeveer 400 leden die komen uit onder andere Weesp, Amsterdam Zuidoost, Diemen, Driemond, Nigtevecht, Nederhorst den Berg, Muiden, Muiderberg.
  • We zwemmen en trainen in het Victoriabad in Weesp.

Doelstelling

Onze hoofddoelstelling is: “de beoefening van het zwemmen in de ruimste zin te bevorderen”. Wij bieden daarom verschillende vormen van zwemmen aan voor alle leeftijdscategorieë:

  • Zwemmen voor diploma’s
  • Zwemmen met een beperking
  • Wedstrijdzwemmen (vanaf 6 jaar)
  • Masterzwemmen (vanaf 20 jaar)
  • Waterpolo voor jeugd, dames en heren teams
  • Trimzwemmen voor volwassenen
Een belangrijk aspect binnen de doelstelling is dat de leden van de vereniging een optimale balans vinden in het uitoefenen van hun sport en plezier in de sport. In dit kader organiseert Triton talrijke evenementen. We noemen onder andere de onderlinge wedstrijden, waterpolotoernooien en wedstrijdmeerkampen, een waterspelmiddag voor de jeugd, evenementen in de Kerstvakantie, met Pasen en Pinksteren, alsmede het jaarlijkse clubweekend voor de jeugd. Waar we als vereniging voor staan en voor willen gaan de komende jaren hebben wij een beleidsplan 2024/20.. opgesteld. Hierin staat beschreven, naast ons Statutair doel, Missie en Visie, de Ambities, het Strategisch Plan en Uitvoering van de afdelingen.

Lidmaatschap & Contributie

U kunt lid worden van Triton door het formulier “Lid worden van Triton” in te vullen.

Contributie WZ&PC Triton (met ingang van november 2023):

per maand
t/m 17 jaar:
diplomazwemmen € 24,00
wedstrijdzwemmen € 30,00
wedstrijdzwemmen + diplomazwemmen € 32,40
waterpolo € 30,00
waterpolo + diplomazwemmen € 32,40
zwemmen met een beperking € 28,00
vanaf 18 jaar:
diplomazwemmen € 29,00
wedstrijdzwemmen € 35,00
waterpolo € 36,20
trimzwemmen € 29,00
masterzwemmen € 29,00
zwemmen met een beperking € 33,50

Bij combinaties van disciplines gelden aangepaste tarieven op te vragen bij de ledenadministrateur.

Bij de eerste inning van de contributie wordt tevens € 10,00 inschrijfgeld berekend. U krijgt enkele dagen voordat de incasso uitgevoerd wordt op uw e-mailadres een bericht wanneer de incasso plaatsvindt.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan op ieder moment, voor de 1e van de maand, schriftelijk of per e-mail, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden ingaande op de eerste van de maand volgend op de opzegging, bij de ledenadministrateur.

Ledenadministrateur:
Mw. M.E. Bosma,
Staalmeesterspad 48,
1383 CE Weesp
ledenadministratie@triton-weesp.nl

Bestuur

Het bestuur van Triton bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Nynke Venema-Taat
Secretaris Joke Seinen
Penningmeester Petra Oosting
Ledenadministratie en contributie Ria Bosma
Diplomazwemmen Jeroen Jongeling
Waterpolo Marlies van Stek
Wedstrijdzwemmen Marcel Joukes

Contact & Info

Secretaris:
Joke Seinen
06-21934839
info@triton-weesp.nl

Trainingen/lessen:
De trainingen en lessen van Triton vinden plaats in het Victoriabad in Weesp.
Adres:
Basisweg 1
1383 NC Weesp

Clubhuis:
Het clubhuis van Triton staat naast het Victoriabad aan de Basisweg 3 in Weesp.
clubhuis route